TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
TRƯỜNG TH TRẦN ĐẠI NGHĨA TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ NIÊN BÍ THƯ CHI BỘ, HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TH TRẦN

ĐẠI NGHĨA ĐỌC DIỄN VĂN  LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016.

ĐẠI BIỂU ĐỊA PHƯƠNG XÃ VỀ THAM DỰ LỄ BẾ GIẢNG

ANH BÙI VĂN CHUÂN- TRƯỞNG BAN PHÂN HỘI PHỤ HUYNH TẶNG QUÀ CHO

HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.

NHÀ TRƯỜNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

TIỂU HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5.

NHÂN LỄ BẾ GIẢNG NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC BUỔI

CHIA TAY CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THANH TÂM VỀ HƯU./.

Tác giả bài viết: phạm Viết Phú Sang